Jakie są rodzaje spółek?

Nowe przedsiębiorstwo to nie tylko nowe zlecenia, to także szereg różnego typu zobowiązań, decyzji, dokumentów, które chciane są do legalnego działania firmy.

Na początek warto zastanowić się czym tak jest spółka. Według różnych przepisów spółką nazywana jest każda działalność zawierana pomiędzy osobami prawnymi lub finansowymi. Zgłębiając temat dalej spółka składa się na zasadzie umowy lub statutu.

Osoby, które chcą założyć spółkę muszą dobrze przemyśleć jaka forma działalności gospodarczej będzie najkorzystniejsza. Obecnie rozpoznajemy spółki osobowe, wyróżnić możemy spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe a także spółki partnerskie. Innym rodzajem zawieranych spółek są spółki kapitałowe. Wyróżnić możemy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. Wybór odpowiedniej zależy przeważnie od wielkości przedsiębiorstwa, zysków a także celów jakie postawiła sobie firma.

Rodzaje spółek w Polsce
Jak już wyżej wspomniano spółki dzielone są na osobowe oraz kapitałowe. Warto wspomnieć o każdej z nich.
Spółka cywilna jest ona najłatwiejszą w Polsce. Forma jest wyjątkowo prosta, a nie jest ona osobowości prawnej, spółka ta wybierana jest także przez osoby fizyczne, ale także przez podmioty gospodarcze. Każda z osób, które chcą może wnieść swój kapitał do spółki, jednak nie tylko, wykorzystywane są także umiejętności, pomysły a także pracę.


Portal biznesowy: http://www.civilia.pl/


Spółka jawna
Forma bardzo odpowiednia do spółki cywilnej, nie posiada prawnej formy, tworzona jest przez niewielką grupę osób, które wspólnie gromadzą kapitał. Spółka jawna oparta jest na przepisach Kodeksu spółek handlowych, i nie Kodeks Cywilny.

Spółka partnerska
Spółka ta składa się na całkiem innych przepisach, forma bardzo oryginalna, wykorzystywana jest podczas wykonywania wolnych zawodów. Partnerska spółka zakładana jest tylko przez osoby fizyczne, jednak osoby nie mogą być zarejestrowanej działalności gospodarczej. Prawnie regulowana jest przez Kodeks spółek handlowych, warto wspomnieć, że w firmie firmy musi widnieć nazwisko jednego wspólnika, a dopełnieniem jest dopisek i partnerzy.