Co to są ceny transferowe?

Przedsiębiorcy często borykają się z wieloma problemami, nie tylko z księgowością. A ona sprawia najwięcej problemów, z tego same powodu wielu właścicieli firm decyduje się na utrzymanie odpowiedniej osoby, która zajmie się całą dokumentacją, papierkową robotą.

Co więc są ceny transferowe?

Ceny transferowe, pojęcie dla wielu osób nieznane, jednak niepoprawne ich stosowanie może doprowadzić do nałożenia na firmę ogromnych kar. Zatem warto się zastanowić czym właściwie są ceny transferowe. Wyjaśniając w kilku słowach, pojęcie używane jest w momencie, gdy transakcje prowadzone są przez podmioty powiązane. Czym tak są te podmioty powiązane? To nic innego jak podmioty, które mają określony wpływ na inne podmioty krajowe, jednak nie tylko, oddziałują i na strona zagraniczną.

Zgłębiając ustawę można określić ceny transferowe jako ceny prowadzonych transakcji, sprzedawanych usług lub przedmiotów, są one ustalane przez podmioty powiązane, konsekwencją tego jest końcowy wynik finansowy firmy a także wysokość wskaźnika finansowego.

Definicja używa wiele nieznanych słów, w kwestii wyjaśnienia. Wysokość cen transferowych jest ustalana w okresie gdy występuje transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi, są to osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne, które nie charakteryzują się osobowością prawną, a także firmy zagraniczne, które są wpływ na zarządzanie innym przedsiębiorstwem, ewentualnie są udziałowcami w pieniądzu i zysku danego przedsiębiorstwa.


Ciekawe: http://www.dayofdefeat.pl/bezpieczenstwo-finansowe/


Podmioty powiązane możemy wydać na podmiot krajowy, podmiot zagraniczny a te same osoby fizyczne lub prawne. Czym zatem różnią się poszczególne z nich, podmiot krajowy, to nic innego jak podmiot, który ma udział w zarządzaniu innym przedsiębiorstwem, które zlokalizowane jest za granicą, ewentualnie gdy posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa. Inaczej składa się podmiot zagraniczny, jest to podmiot, który ma udział w zarządzaniu krajowym, a także posiada udział w kapitale.